Alfabet kowala » D » Dyslokacja

D jak ...Dyslokacja! Co to znaczy? 🤔

 

➡️ Dyslokacja jest liniową wadą struktury krystalicznej. Polega na zaburzeniu sieci krystalicznej wskutek utworzenia się lub usunięcia półpłaszczyzny (dyslokacje krawędziowe) lub wskutek obrotu (ugięcia) części sieci krystalicznej (dyslokacje śrubowe).

 

➡️ Kierunek i wielkość dyslokacji charakteryzuje wektor Burgers'a.

 

🤔 Wyróżniamy kilka rodzajów dyslokacji:

• Krawędziowe,

• Śrubowe,

• Mieszane (połączenie dyslokacji krawędziowych i śrubowych).

 

Dlaczego kwestia dyslokacji jest taka istotna w przeróbce plastycznej?

➡️ Jeśli przeanalizujemy teoretyczną wytrzymałość monokryształów czystych metali(G/30, gdzie G to moduł Kirchhoffa) jest kilka rzędów większa niż wytrzymałość wyznaczona w sposób doświadczalny.

➡️Dzieje się to, gdyż przy wyliczeniach teoretycznych nie uwzględnia się defektów sieci krystalicznych(m.in. dyslokacji.

➡️Dlatego, jeśli chcemy umocnić metal to musimy zmniejszyć ilość dyslokacji lub ograniczyć im możliwość poruszania się.

 

🤔 Okazuje się, że praktyki kowalskie świetnie się sprawdzają w ograniczaniu możliwość ruchu dyslokacji!, gdyż kucie powoduje rozdrobnienie ziarna, które dobrze się sprawdza w tym celu.

 

dyslokacja