Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland

Projekt: „Określenie własności oraz opracowanie technologii walcowania blach ze stali superlekkich o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych i plastycznych dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego” otrzymał pełną kwotę dofinasowania tzn. 9500 zł jednocześnie otrzymując największą liczbę punktów (81 pkt., czyli 90% ze wszystkich możliwych do zdobycia).

Projektpodzielono na trzy etapy. W pierwszym z nich nastąpi analiza literaturowa pozwalająca na wybranie grupy materiałów. Następnie przeprowadzone zostaną symulacje termomechaniczne oraz numeryczne walcowania na gorąco i zimno w celu optymalizacji parametrów procesu.

Ostatecznie zostaną wykonane badania eksperymentalne w laboratorium, do których należy zaliczyć: wykonanie wlewków, badania materiału w stanie lanym, wykonanie procesu walcowania na gorąco oraz na zimno zgodnie z parametrami wyznaczonymi podczas symulacji, analiza mechaniczna i chemiczna otrzymanych próbek. 

GRANT REKTORA AGH - edycja 2021/IDUB

» 2021 - "Opracowanie parametrów technologicznych procesów kucia i walcowania materiału charakteryzującego się wysoką entropią z przeznaczeniem do zastosowań militarnych"

Koło Naukowe „Hefajstos” zajęło ponownie I miejsce, otrzymując pełną kwotę dofinansowania w wysokości 5900 zł. Wygraną zapewnił projekt: „Opracowanie parametrów technologicznych procesów kucia i walcowania materiału charakteryzującego się wysoką entropią z przeznaczeniem do zastosowań militarnych”.

W pierwszej części projektu zostaną wykonane wlewki z materiału wysokoentropowego na podstawie optymalizacji składu chemicznego uzyskanego w ramach Grantu EGIDA 2019. Następnie przeprowadzone zostaną symulacje numeryczne procesów przeróbki plastycznej. W kolejnym etapie zakładane są prace w laboratorium.

Otrzymana próbka zostanie należycie przygotowana do prób balistycznych (w współpracy z Kołem Naukowym „Adamantium”). Następnie przeprowadzona zostanie analiza badanego materiału po próbie balistycznej.  Zakłada się również prowadzenie dalszych badań, dzięki którym nastąpi optymalizacja parametrów technologicznych i własności wyrobu gotowego.

EGIDA AGH

» 2019 - " EGIDA AGH "  - realizowany wspólnie z KN „Adamantium”, KN „Zgarek” i KN „Detonator”

Celem i treścią projektu było zaprojektowanie i badanie nowych materiałów z przeznaczeniem na pancerze odporne na uderzenia pociskami kumulacyjnymi. Każde ze współpracujących kół naukowych przewidziało badania innej grupy materiałów - ceramika, materiały odlewane, różnego rodzaju kompozyty. Końcowym etapem była realizacja przez jedno z kół prób strzałowych w warunkach poligonowych, celem weryfikacji własności otrzymanych materiałów. Koło Naukowe "Hefajstos" podjęło się analizy stopów, które są obecnie przedmiotem szczególnej uwagi w materiałoznawstwie i inżynierii materiałowej - stopów o wysokiej entropii. Stopy te cechują się bardzo korzystną kombinacją własności mechanicznych, a w szczególności bardzo wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy. Przy zastosowaniu odpowiednich metod obliczeniowych i specjalistycznego oprogramowania zaprojektowano składy chemiczne stopów oraz określono przewidywane własności mechaniczne. Kolejnym etapem było wykonanie wytopu zaprojektowanych stopów. Wykonano podstawowe badania uzyskanych materiałów. W dalszym etapie przewidziana jest kontynuacja badań, a w pierwszym rzędzie przeróbka plastyczna stopów, celem wytworzenia próbek do prób strzałowych.

Wytworzenie kompletu narzędzi kowalskich z przeznaczeniem do wykorzystania w ceremonii ślubowania hutniczego

» 2016 - " Wytworzenie kompletu narzędzi kowalskich z przeznaczeniem do wykorzystania w ceremonii ślubowania hutniczego "

Celem projektu było wytworzenie kompletu narzędzi kowalskich - dwóch młotków oraz kleszczy, które mogłyby służyć jako rekwizyty używane przy tzw. ślubowaniu hutniczym, czyli symbolicznym przekuwaniu odkuwki na kowadle, które jest jednym z elementów corocznych uroczystych obchodów Dnia Hutnika. Na bazie wcześniej używanych narzędzi wykonaliśmy dokumentację projektową CAD, wraz z doborem odpowiedniego materiału, przy uwzględnieniu aspektów funkcjonalności i bezpieczeństwa. Kolejnym etapem było stworzenie stanowiska kowalskiego do kucia ręcznego na gorąco. Odpowiednio wyposażone stanowisko posłużyło ostatecznie do wykonania narzędzi. W ramach projektu odbyliśmy również wizytę w Kuźni Sułkowice S.A. Przy realizacji projektu mieliśmy więc możliwość skonfrontowania teoretycznej wiedzy wyniesionej z zajęć dydaktycznych z realnymi warunkami technologicznymi.

Próba rekonstrukcji procesu wytwarzania i przetwarzania stali damasceńskiej z wykorzystaniem współczesnej technologii w zakresie elektrometalurgii oraz przeróbki plastycznej stali

» 2014 - " Próba rekonstrukcji procesu wytwarzania i przetwarzania stali damasceńskiej z wykorzystaniem współczesnej technologii w zakresie elektrometalurgii oraz przeróbki plastycznej stali "  - realizowany wspólnie z KN Metalurgii Surówki i Stali

( wyróżnienie w konkursie międzynarodowym TMS Bladesmithing Competition – marzec 2015, Orlando, Floryda, USA )

Głównym celem projektu było uzyskanie stali damasceńskiej metodą przetopu w piecu indukcyjnym, a następnie, poprzez przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną, wykonanie z tego materiału broni białej - na początku noża, a przy odpowiednim opanowaniu technologii również broni długiej, jak np. szabla. Założeniem było otrzymanie materiału jak najbardziej zbliżonego do legendarnego oryginału pod względem składu chemicznego i mikrostruktury, który po przekuciu ujawni charakterystyczny damasceński wzór na powierzchni. Podjęliśmy się wykonania repliki oryginalnego sztyletu perskiego (tzw. handżar), który został nam udostępniony przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Projekt zakończył się dużym sukcesem - udało nam się wykonać wyrób odpowiadający oryginałowi, nie tylko pod względem wyglądu, ale przede wszystkim o wysokim stopniu zgodności materiałowej. Nasza praca została doceniona na międzynarodowym konkursie TMS Bladesmithing Competition, który odbył się w dniach 15-19.03.2015 w Orlando na Florydzie (USA) jako wydarzenie towarzyszące prestiżowej w świecie nauki o materiałach konferencji TMS Annual Meeting & Exhibition. Zdobyliśmy w tym konkursie jedyne przyznane wyróżnienie. Sukces nasz odbił się również szerokim echem w mediach - internecie, prasie, radiu i telewizji (artykuły, wywiady, reportaż w Teleexpressie).