Projekty i badania » GRANT REKTORA AGH - edycja 2021/IDUB

Konkurs został skierowany do Studenckich Kół Naukowych AGH. Jego celem jest wspieranie studentów w rozwoju wiedzy praktycznej, kompetencji i umiejętności, a tym samym zapewnienie podnoszenia kwalifikacji poprzez zaangażowanie w projekty naukowe. Pierwsza edycja Grantu rektora odbyła się w 2016 roku i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory dofinansowano 539 z 608 wniosków na łączną kwotę 2 760 333,54 zł. Środki na zorganizowanie drugiej tury konkursu pochodzą zrealizowanego przez AGH projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i wdrażaniu „Badawczej ścieżki kształcenia”. Projekty powiązane są z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB).

Koło Naukowe „Hefajstos” zajęło ponownie I miejsce, otrzymując pełną kwotę dofinansowania w wysokości 5900 zł. Wygraną zapewnił projekt: „Opracowanie parametrów technologicznych procesów kucia i walcowania materiału charakteryzującego się wysoką entropią z przeznaczeniem do zastosowań militarnych”.

W pierwszej części projektu zostaną wykonane wlewki z materiału wysokoentropowego na podstawie optymalizacji składu chemicznego uzyskanego w ramach Grantu EGIDA 2019. Następnie przeprowadzone zostaną symulacje numeryczne procesów przeróbki plastycznej. W kolejnym etapie zakładane są prace w laboratorium.

Otrzymana próbka zostanie należycie przygotowana do prób balistycznych (w współpracy z Kołem Naukowym „Adamantium”). Następnie przeprowadzona zostanie analiza badanego materiału po próbie balistycznej.  Zakłada się również prowadzenie dalszych badań, dzięki którym nastąpi optymalizacja parametrów technologicznych i własności wyrobu gotowego.

 

Spodziewane rezultaty projektu to:

•Wykonanie wyrobu w postaci blachy z materiału charakteryzującego się wysoką entropią,

•Opracowanie technologii kształtowania materiałów wysokoentropowych z wlewków,

•Nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Konstrukcji Militarnych „Adamantium”,

•Nawiązanie współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.

 

Projekt będzie realizowany przez studentów z kierunków: Edukacji Techniczno-Informatycznej, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Mechatronicznej oraz Metalurgii. Taka różnorodność kierunków zapewni interdyscyplinarne podejście do tematu oraz zagwarantuje szerszy pogląd w czasie realizowanych badań.