Projekty i badania » Wytworzenie kompletu narzędzi kowalskich z przeznaczeniem do wykorzystania w ceremonii ślubowania hutniczego

» 2016 - " Wytworzenie kompletu narzędzi kowalskich z przeznaczeniem do wykorzystania w ceremonii ślubowania hutniczego "

Celem projektu było wytworzenie kompletu narzędzi kowalskich - dwóch młotków oraz kleszczy, które mogłyby służyć jako rekwizyty używane przy tzw. ślubowaniu hutniczym, czyli symbolicznym przekuwaniu odkuwki na kowadle, które jest jednym z elementów corocznych uroczystych obchodów Dnia Hutnika. Na bazie wcześniej używanych narzędzi wykonaliśmy dokumentację projektową CAD, wraz z doborem odpowiedniego materiału, przy uwzględnieniu aspektów funkcjonalności i bezpieczeństwa. Kolejnym etapem było stworzenie stanowiska kowalskiego do kucia ręcznego na gorąco. Odpowiednio wyposażone stanowisko posłużyło ostatecznie do wykonania narzędzi. W ramach projektu odbyliśmy również wizytę w Kuźni Sułkowice S.A. Przy realizacji projektu mieliśmy więc możliwość skonfrontowania teoretycznej wiedzy wyniesionej z zajęć dydaktycznych z realnymi warunkami technologicznymi.