Projekty i badania » Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland 2021

       ArcelorMittal Poland właśnie wystartował z nowym projektem skierowanym do Kół Naukowych Pionu Hutniczego na Akademii Górniczo-Hutniczej. Celem projektu "Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland" jest wspieranie działalności kół naukowych oraz zachęcanie studentów do aktywności naukowej. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu, było pozytywne rozpatrzenie kandydatury koła naukowego w organizowanym przez ArcellorMittal Poland konkursie.

       Z radością informujemy, że koło naukowe „Hefajstos” zajęło I miejsce, otrzymując największą liczbę punktów (81 pkt., czyli 90% ze wszystkich możliwych do zdobycia) oraz najwyższą kwotę dofinasowania tzn. 9500 zł na projekt: „Określenie własności oraz opracowanie technologii walcowania blach ze stali superlekkich o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych i plastycznych dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego”.

       Projekt podzielono na trzy etapy. W pierwszym z nich nastąpi analiza literaturowa pozwalająca na wybranie grupy materiałów. Następnie przeprowadzone zostaną symulacje termomechaniczne oraz numeryczne walcowania na gorąco i zimno w celu optymalizacji parametrów procesu.

       Ostatecznie zostaną wykonane badania eksperymentalne w laboratorium, do których należy zaliczyć: wykonanie wlewków, badania materiału w stanie lanym, wykonanie procesu walcowania na gorąco oraz na zimno zgodnie z parametrami wyznaczonymi podczas symulacji, analiza mechaniczna i chemiczna otrzymanych próbek.

 

Spodziewane efekty projektu:

  • Stworzenie blachy karoseryjnej lżejszej od standardowych, o dobrej podatności do tłoczenia,
  • Poszerzenie asortymentu blach walcowanych przez firmę ArcellorMittal Poland o stale superlekkie, wraz z opracowaną technologią walcowania,
  • Zaprojektowanie materiału o dużej dostępności składników, a co za tym idzie o niskiej cenie.

 

Projekt będzie realizowany przez studentów z kierunków: Edukacji Techniczno-Informatycznej, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Mechatronicznej oraz Metalurgii. Taka różnorodność kierunków zapewni interdyscyplinarne podejście do tematu oraz zagwarantuje szerszy pogląd w czasie realizowanych badań. 

 

logo