Projekty i badania » EGIDA AGH

» 2019 - " EGIDA AGH "  - realizowany wspólnie z KN „Adamantium”, KN „Zgarek” i KN „Detonator”

Celem i treścią projektu było zaprojektowanie i badanie nowych materiałów z przeznaczeniem na pancerze odporne na uderzenia pociskami kumulacyjnymi. Każde ze współpracujących kół naukowych przewidziało badania innej grupy materiałów - ceramika, materiały odlewane, różnego rodzaju kompozyty. Końcowym etapem była realizacja przez jedno z kół prób strzałowych w warunkach poligonowych, celem weryfikacji własności otrzymanych materiałów. Koło Naukowe "Hefajstos" podjęło się analizy stopów, które są obecnie przedmiotem szczególnej uwagi w materiałoznawstwie i inżynierii materiałowej - stopów o wysokiej entropii. Stopy te cechują się bardzo korzystną kombinacją własności mechanicznych, a w szczególności bardzo wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy. Przy zastosowaniu odpowiednich metod obliczeniowych i specjalistycznego oprogramowania zaprojektowano składy chemiczne stopów oraz określono przewidywane własności mechaniczne. Kolejnym etapem było wykonanie wytopu zaprojektowanych stopów. Wykonano podstawowe badania uzyskanych materiałów. W dalszym etapie przewidziana jest kontynuacja badań, a w pierwszym rzędzie przeróbka plastyczna stopów, celem wytworzenia próbek do prób strzałowych.