Alfabet kowala » F » Ferryt

🟢 Ferryt α

Ferryt α jest międzywęzłowym roztworem stałym węgla w żelazie-α.  Występuje w polu GPQ. 

Rozpuszczalność węgla w żelazie jest niewielka i zależy od temperatury. W temperaturze 20°C rozpuszczalność wynosi 0,008%C, natomiast w temperaturze przemiany eutektoidalnej (727°C) około 0,022%C. Rozpuszczalność węgla w ferrycie zmienia się wzdłuż linii QP. 

Ferryt ઠ

Ferryt ઠ (tzw. ferryt wysokotemperaturowy) jest międzywęzłowym roztworem stałym węgla w żelazie-ઠ. Występuje w polu AHN.

Maksymalna rozpuszczalność węgla wynosi 0,09% przy temperaturze przemiany perytektycznej (1495°C).