Alfabet kowala » G » Gięcie

Czym jest gięcie?

🔴 Gięcie to proces przeróbki plastycznej tłoczeniem, przy którym pod wpływem momentu zginającego zachodzi trwała zmiana krzywizny przedmiotu (np. odkuwki, blachy, taśm, prętów, rur) bez naruszania jego spójności, różniące się sposobem działania sił, rodzajem zmiany kształtu, a także stosowanymi urządzeniami i narzędziami.

Podczas gięcia zostaje zachowana prostoliniowość tworzących, a zmiana krzywizny zachodzi w jednej płaszczyźnie. 

Jak się gnie odkuwki?

🔴  Gięcie odkuwki wykonuje się zwykle na krótkich jej odcinkach nagrzanych do odpowiedniej temperatury, natomiast przyległe części odkuwki pozostawia się zimne. Operacja gięcia zwykle wymaga dodatkowych zabiegów wyrównywania i wygładzania.

 

Gięcie odkuwek wykonuje się:

➡️ na giętarkach tj. prasach korbowych poziomych na gorąco lub na zimno (w produkcji seryjnej lub masowej),

➡️ jako operację wstępną dla odkuwek wykonywanych na młotach, kuźniarkach lub prasach.

➡️ na młocie lub prasie oraz metodami kowalskimi na płycie kowalskiej w podstawkach, widełkach (drobnych 1 jednostkowych odkuwek)

 

Do operacji gięcia zalicza się:

➡️ wyginanie — wzdłużne wyginanie odkuwek wygiętych w wykrojach prasy, wzdłużne wyginanie pojedynczych arkuszy blach grubych na gorąco w prasach rolkowych, pociętych pasów blach na dwu prostoliniowych krawędziach — pryzmach w pionowej krawędziarce hydraulicznej, mechanicznej.

➡️ zaginanie — gięcie materiału zamocowanego jednym końcem, gdy kierunek ruchu stempla prasy pokrywa się z kierunkiem zaginania ramienia, np.:, zaginanie w krawędziarkach na pryzmach arkusza blachy lub taśmy na elementy obudowy, czy elementy użytkowe szafek metalowych.

➡️ zawijanie — gięcie kołowe materiału na całej długości lub szerokości wykonywane na prasie, zawijanie obrzeża cylindrycznego wyrobu tłoczonego na prasie, zawijanie materiału na części jego długości, gdy pozostała ślizga się po zakrzywionej części narzędzia na prasie.