Wydarzenia » Kalendarz spotkań

Środa, 30.03.2022 18:00

Spotkanie zdalne na którym poruszono plany wyjazdów integracyjnych oraz omówiono tematy wnioskó o granty.

 

Czwartek, 10.03.2022 18:00

Chciałbyś zobaczyć czym się zajmujemy i jak spędzamy czas w kole? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszym kole i w ciekawy sposób zdobyć doświadczenie i wiedzę? 

Zapraszamy! Sala 209 budynek B4

Na spotkaniu omówimy m.in.:

  • Dzień otwarty AGH
  • Plany badawcze na rok 2022
  • Plany szkoleniowe na rok 2022

 

Wtorek, 16.11.2021 20:00

Stacjonarne spotkanie na którym będą poruszone m.in. plany dotyczące funkcjonowania koła na najbliższy rok. Zapraszamy wszystkich członków koła oraz osoby które chcą dołączyć i zasilić nasz zespół. Widzimy się w budynku B4 sala 209.

  

Poniedziałek, 25.10.2021 19:30

Otwarcie Walnego Zebrania Członków. Wybory Zarządu. 

 

Wtorek, 29.06.2021 20:30

Spotkanie online. Omówienie bierzących spraw związanych ze wszystkimi projektami nad którymi obecnie pracujemy.

 

Wtorek, 01.06.2021 09:30

Stacjonarne spotkanie koła związane z kuciem swobodnym dzwieru.

 

Środa, 25.05.2021 12:30

Stacjonarne spotkanie koła na którym przejdziemy do kolejnego etapu jakim będzie hartowanie naszego projektu na 60lecie koła.

 

Środa, 19.05.2021 12:00

Stacjonarne spotkanie koła mające na celu organizację pracy związaną z Grantem Rektora oraz Grantem ArcelorMittal.

 

Niedziela, 16.05.2021 12:30

Spotkanie stacjonarne na którym dalej działamy z naszym projektem. Nadanie kształtu oznacza że prace są na ukończeniu. Już niedługo zobaczymy efekt finalny który podbije wasze serca! 🔥 

 

 

Czwartek, 13.05.2021 9:30

Powrót do pracy pełną parą! Spotkanie ma na celu dalsze prace z przygotowaniem dzwieru.

Dołożenie kolejnych warstw pakietu oraz jego skręcenie 🔥 

Oto wyniki naszej pracy 😍 

 

Środa, 05.05.2021 20:30

Spotkanie koła w formie zdalnej mające na celu przygotowanie do 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH w której biorą udział członkowie naszego koła.

Nasi reprezentanci:

  • Grzegorz Ficak
  • Kamil Makówka
  • Iga Moskalik
  • Elżbieta Musiał
  • Bartłomiej Pabich

 

Środa, 28.04.2021 17:30

serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła w sali 101 w B4.

Planowane tamaty do omówienia:
1) Grant Rektorski - prace nad wnioskiem
2) 60-lecie Koła - kontynuacja prac
3) Sesja Kół Naukowych - nasze referaty
4) Szeroko pojęta promocja Koła

 

Wtorek, 30.03.2021 9:45

Spotkanie w formie zdalnej na platformie UPEL związane z grantem ArcelorMittal Poland.

 

Poniedziałek, 22.03.2021 13:00

Pierwszy etap prac związanych z kuciem szabli.

 

Niedziela, 07.03.2021 11:00

Nagrania do spotu reklamowego koła. Kucie miecza.

 

Czwartek, 04.03.2021 18:00

Spotkanie stacjonarne. Omówienie prowadzonych projektów. Zaplanowanie prac na najbliższe tygodnie.

 

Czwartek, 08.02.2021 17:00

Otwarcie Walnego Zebrania Członków. Wybory Zarządu i dyskusja dotychczasowych postępów.

 

Czwartek, 14.01.2021 18:00

Spotkanie organizacyjne. Dyskusja bieżących celów koła i opracowanie strategii rozwoju. Podsumowanie przyszłych projektów i ustawienie planu na najbliższe miesiące. Podział obowiązków.