Alfabet kowala » K » Kątowe Wielostopniowe Ciągnienie

Czym jest KWC?

👉 Metoda 𝐊ątowego 𝐖ielostopniowego 𝐂iągnienia polega na wykorzystaniu tradycyjnego procesu ciągnienia przez matrycę stożkowa w zespolonym układzie wielociągowym. 

👉 Całkowita akumulacja odkształcenia w tym procesie uzyskiwana jest przez redukcję średnicy, nagniatanie, zginanie oraz skręcanie, co umożliwia w warunkach przemysłowych uzyskać wyroby ciągnione o przekroju kołowym ze zwiększona zakumulowaną energią odkształcania. 

👉 Niejednorodność odkształcenia wynikająca ze zwiększonej w porównaniu do ciągnienia tradycyjnego akumulacji odkształcenia prowadzi w połączeniu z wyżarzaniem do niejednorodnego rozwoju mikrostruktury, czego konsekwencją jest uzyskanie materiałów o nowych w porównaniu z tradycyjnie ciągnionymi własnościach mechanicznych.

 

Czego używamy?

👉 Urządzenie do wielostopniowego kątowego ciągnienia składa się z trzech płyt obrotowych umieszczonych na wałku centrującym, który stanowi oś obrotu płyt o zadany kąt. 

👉 W każdej płycie obrotowej będącej swoistym kołem zębatym znajduje się gniazdo z ciągadłem, z możliwością zmiany położenia promieniowego.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „K jak Kątowe Wielostopniowe Ciągnienie ভ1 ALFABET KOWALA”