Alfabet kowala » N » Nawęglanie

Czym jest nawęglanie?

👉To proces polegający na nasycaniu warstwy powierzchniowej stali w węgiel, podczas wygrzewania obrabianego przedmiotu w ciągu określonego czasu, w ośrodku zawierającym węgiel atomowy.

Jakie stale poddajemy procesowi nawęglania?

👉stale niskowęglowe (do 0,25% zawartości węgla)

Po co nawęglamy?

👉by zmodyfikować własności warstwy wierzchniej materiału w dalszych fazach obróbki:

np. zwiększyć jej twardość, a co za tym idzie odporność na zużycie ścierne, przy równoczesnym pozostawieniu miękkiego, elastycznego rdzenia stali niskowęglowej.

W jakich warunkach nawęglamy?

Nawęglanie przeprowadza się najczęściej w temperaturze 900 - 950°C.

O grubości warstwy nawęglonej, która zwykle osiąga 0,5 - 2 mm, decyduje czas nawęglania, który się dobiera tak, aby skład fazowy warstwy powierzchniowej odpowiadał strukturze stali eutektoidalnej.

 nawęglanie