Alfabet kowala » P » Perlit

Czym jest perlit?

🔴To mieszanina ferrytu i cementytu powstająca z austenitu w wyniku przemiany eutektoidalnej.

 

👉W stopach układu żelazo-cementyt, zależnie od zawartości węgla i od temperatury, mogą występować następujące strukturalne składniki jednofazowe: ferryt, austenit i cementyt, oraz składniki dwufazowe: perlit i ledeburyt.

 

Jak zawartość perlitu wpływa na własności stali?

🔴W miarę wzrostu zawartości węgla, a więc również wzrostu zawartości perlitu w strukturze, rośnie wytrzymałość i twardość stali, przy jednoczesnym obniżaniu się plastyczności.

🔴Najniższą wytrzymałość i najwyższą plastyczność w temperaturze pokojowej ma stal o strukturze ferrytycznej.

🔴Maksymalną wytrzymałość (w stanie wyżarzonym) ma stal eutektoidalna (0,77% C). Dla takiej stali obserwuje się w strukturze 100% perlitu. Stal taka jest stalą wysokowęglową, narzędziową.

 

perlit