Szkolenie Audytora

Szkolenie audytora już za nami! 💪

Wraz z Koło Naukowe Era Inżyniera wzięliśmy udział w szkoleniu: Audytor Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Serdecznie podziękowania za pomoc w organizacji szkolenia dla dr Joanny Augustyn-Nadziei oraz dr Łukasza Lisieckiego.

Szkolenie z projektowania technologii kucia

„Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie.”

Członkowie naszego koła pozytywnie zakończyli 2-miesięczne szkolenie: „Opracowanie technologii kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych”.

Zajęcia prowadził dla nas laureat Międzynarodowej Olimpiady Kuźniczej w sekcji Kucia na gorąco, inż. Grzegorz Ficak.

Szkolenie obejmowało m.in. :

⚙️ projektowanie odkuwek osiowosymetrycznych;

⚙️ projektowanie matryc do kucia;

⚙️ dobór i optymalizacja parametrów technologicznych;

⚙️ identyfikacja i niwelowanie wad w odkuwkach;

Szkolenie Kowalskie

Pierwsze szkolenie już za nami!💪

Duża porcja wiedzy i jeszcze więcej praktyki. 

Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi informacjami o obróbce cieplnej stali, po czym przeszli do część praktycznej. W ruch poszły młoty i kowadła!  🔥⚒️

Wymagało to dużo pracy i siły, ale udało się stworzyć dwa nowiutkie noże! 💪

Oczywiście wszystko odbywało pod czujnym okiem naszego "dyrygenta" Adriana. 😎