Alfabet kowala » U » Udarność

Czym jest udarność?

🔴to odporność materiału na pękanie przy obciążeniu dynamicznym. Udarność wyznacza się jako pracę uderzenia odniesioną do powierzchni początkowej przekroju poprzecznego próbki w miejscu karbu.

Jak badamy udarność?

🔴 Do badania udarności można wykorzystać próbę Charpy’ego. Badania tego typu prowadzone są głównie dla oceny zachowania się materiału w warunkach sprzyjających kruchemu pękaniu, wywołanych obecnością karbu, obniżoną temperaturą, obróbką cieplną, starzeniem itp. Powszechnie stosowana próba udarności (udarowego zginania), polega na złamaniu jednym uderzeniem wahadłowego młota próbki z karbem, podpartej swobodnie na obu końcach.

👉Należy zaznaczyć, że udarność zależy nie tylko od wielkości pola przekroju So, ale również od kształtu przekroju próbki (wyróżniamy próbki z karbem V i U). Wyniki uzyskiwane przy udarowym zginaniu próbek z karbem są porównywalne jedynie z wynikami otrzymywanymi przy badaniu (w tych samych warunkach) próbek o tych samych wymiarach i kształtach karbu. Pomiędzy wartością pracy K, przy udarowym zginaniu, a rodzajem powstałego przełomu istnieje pewna zależność. Dlatego obserwacja przełomów próbek pozwala na potwierdzenie otrzymanych wyników własności mechanicznych. Można rozróżnić trzy charakterystyczne rodzaje złomów próbek, poddanych udarowemu zginaniu, które wykazują, iż nastąpił:

  • przełom kruchy - próbka pękła nie wykazując widocznego odkształcenia trwałego;
  • przełom rozdzielczy - próbka została zgięta, pęknięcie nastąpiło po przekroczeniu granicy plastyczności przy znacznym odkształceniu trwałym;
  • przełom z rozwarstwieniem - wskazujący na duży stopień nierównomierności materiału spowodowany przeróbką plastyczną lub wskazujący na obecność jednego lub więcej pasm zanieczyszczeń.

 udarność